DALŠÍ PUBLIKACE

Proč žáci nemají rádi školu?

published/proc


Za děti chytřejší

published.cz/manifest ↗


Zavádění formativního hodnocení

published.cz/zfh ↗


Efektivní výukové nástroje

published.cz/evn ↗


Co funguje ve třídě?

published.cz/cfvt ↗


Responzivní výuka

published.cz/rv ↗


Sedm mýtů o vzdělávání

published.cz/smov ↗


Prokazatelné učení

published.cz/pump ↗