UČ JAKO ŠAMPION 3.0

„Úspěch nespočívá v tom, že žákům zjednodušíme práci, ale že jim pomůžeme zvládnout něco, co předtím nedokázali.“

Peps Mccrea

Director of Education, Steplab

Kapitoly

Techniky

V knize najdete 63 praktických technik, které můžete okamžitě zařadit do své výuky. Novou techniku můžete začlenit do svého stávajícího repertoáru, aniž byste museli předělávat celý svůj přístup.

■ 1. Plánování vzorových odpovědí

Technika je součástí kapitoly 2 –⁠⁠⁠⁠ Příprava hodiny.

Exemplar Planning

■ 2. Předvídej chybu

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 3. Prováděcí kroky

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 4. Dvojitý plán

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 5. Přehledy znalostí

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 6. Nahraď sebeposuzovací otázky

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 7. Procvičování vybavování z paměti

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 8. Standardizuj formát

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 9. Aktivní pozorování

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 10. Ukažte mi

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 11. Afirmativní kontrola

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 12. Kultura chyby

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 13. Ukázka

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 14. Opravujte se mnou

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 15. Neúčast nepovolena

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 16. Jen správně je správně

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 17. Chtěj víc

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 18. Na formátu záleží

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 19. Žádné omluvy

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 20. Vstupenka

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 21. Postupuj v krocích

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 22. Tabule = papír

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 23. Samostatné čtení s úkoly

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 24. FASE čtení

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 25. Choď po třídě

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 26. Exitka

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 27. Měň tempo

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 28. Zvýrazni kontury

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 29. Všichni se hlásí

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 30. Pracuj s časem

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 31. Ani minuta nazmar

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 32. Základní pravidla formulování

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 33. Čas na promyšlení

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 34. Přímé vyvolávání

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 35. Sborová odpověď

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 36. Způsoby účasti

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 37. Fragmentuj

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 38. Všichni píšou

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 39. Tiché sólo

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 40. Napřed psaní

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 41. Umění věty

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 42. Pravidelná revize

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 43. Ve dvojicích

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 44. Návyky diskuse

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 45. Ustup do pozadí

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 46. Ukázněná diskuse

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 47. Na prahu a silný start

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 48. Návyky pozornosti

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 49. Zvyš účinnost

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 50. Budování rutin

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 51. Ještě jednou

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 52. Důkladné zadání

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 53. Radar –⁠⁠⁠⁠ sleduji vás

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 54. Zviditelni očekávání

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 55. Nejméně rušivý zásah

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 56. Rozhodně, s klidnou noblesou

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 57. Umění důsledků

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 58. Silný hlas

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 59. Pozitivní rámování

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 60. Cílené ocenění

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 61. Vlídně a pevně

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 62. Emoční stálost

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

■ 63. Faktor radosti

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Videa a klíčová videa

▶ Videa

Knihu doprovází 120+ videí z praxe. Kratší videa se zaměřují na vizualizaci konkrétní techniky, ta delší, komplexnější ukazují využití více technik v širším kontextu (klíčová videa). Videa jsou pojmenovaná a očíslovaná –⁠⁠⁠⁠ na stránce VIDEA je můžete vyhledat pomocí Ctrl+F (Windows) nebo Command+F (macOS/Mac).

▶ Klíčová videa

Většinou desetiminutová videa, která mají za cíl ukázat delší časový úsek hodiny, v němž učitel používá kombinaci více technik. Poskytují širší představu o tom, jak vypadá kultura a étos ve výjimečných třídách a popisují způsoby, jakými je možné techniky kombinovat a jak se vzájemně ovlivňují.

DOUG LEMOV

je managing director Uncommon Schools a vede tým Uč jako šampion, který navrhuje a realizuje vzdělávání pedagogů na základě zkoumání vysoce výkonných učitelů. Dříve byl managing director Uncommon Schools v severní části státu New Yorku, ještě předtím zastával funkci vice president for accountability na State University of New York Charter Schools Institute. Působil také jako učitel a ředitel na jím založené Academy of the Pacific Rim Charter School (Boston). Vyučoval angličtinu a dějepis na univerzitě, střední škole a druhém stupni základní školy. Titul BA získal na Hamilton College, MA na Indiana University a MBA na Harvard Business School.

Uncommon Schools je nezisková síť 57 městských charterových škol ve státech New York, New Jersey a Massachusetts, které připravují přes 22 tisíc žáků od první ho do dvanáctého ročníku (K-12 students) k úspěšnému studiu na vysoké škole. Výzkumná studie organizace Center for research on education outcomes (CREDO) zjistila, že u žáků z nízkopříjmových rodin, kteří navštěvují Uncommon Schools, „se zcela eliminuje negativní vliv spojený s tím, že vyrůstají v chudobě“.

Uncommon Schools rovněž získaly národní cenu Broad Prize for Public Charter Schools za „vynikající celkové studijní výsledky žáků a zlepšení v národním srovnání během posledních let, a zároveň za snížení rozdílů ve výsledcích žáků z nízkopříjmového prostředí a žáků jiné barvy pleti“.